Israel Jihad in Tel Aviv - a Novel by Ariel Lilli Cohen

"בישראל, אף אחד לא באמת מת. בישראל אף אחד לא באמת חי."

זהו מסע לשוליו החיצוניים של החוק, אשר החל בשנת 2014, לפני המלחמה בעזה. זו עבודתה של קבוצת חברים, אשר הפכה תוך מספר חודשים, לאחד מהצוותים הטובים ביותר של המוסד.

אריאל לילי כהן נולדה בשישי לדצמבר בשנת 1988 בחיפה (ישראל) והיא השלישית משלושה אחים. אביה, דריוס כהן היה סוכן המוסד לשעבר ואימה נועה אבנר היא סוכנת בכירה של השב"כ, שירות הביטחון הישראלי. אריאל הייתה בעבר אחת מהאריות (חיילת) של מג"ב, משמר הגבול הישראלי בירושלים. במבחנים של כישורי למידה היא השיגה ציון אי-קיו גבוה. מאז יום הולדתה השישה עשר, היא נרשמה לצוות מיוחד של "גאונים" עם המשימה לפתור בעיות בדרכים לא שגרתיות. עם הצוות שלה היא לקחה חלק במספר פעולות צבאיות "חשאיות", חיה חיים רבים באחד.

היא כרגע משרתת מחוץ לגבולות המדינה בחיפוש מתמשך אחר אויביה של הדמוקרטיה, אויביה של מדינת ישראל.